Бакалаврська програма гуманітарних наук Artes Liberales

Artes Liberalesце унікальна інноваційна програма гуманітарної освіти, яка відкривається в УКУ в 2016-2017 н.р. Вона дає студентам можливість здобути одну з трьох спеціальностей: Історія, Культурологія, Філологія, а також засвоїти незамінні практичні навички та досвід.

Особливостями бакалаврської програми Artes Liberales є

 • Якісна гуманітарна освіта. Інтенсивна навчальна програма дає можливість глибоко вивчити історію, мови і літературу, філософські і загальнонаукові дисципліни;
 • Індивідуальні траєкторії навчання. Студенти мають право змінити спеціальність після першого курсу, а також користуватися ресурсами суміжних програм протягом всього періоду навчання на бакалаврській програмі. Дисципліни за вибором студента складають 30% навчального плану;
 • Глибоке вивчення класичних та сучасних іноземних мов. Програма передбачає щоденні заняття з англійської мови на першому році навчання, інтенсивні літні школи і мовні табори, вивчення окремих дисциплін іноземною мовою;
 • Інтерактивні методи викладання. Більшість занять відбуваються у формі семінарів, практичних занять і дискусій. На відміну від традиційного лекційного формату, такі дидактичні методи дозволяють розвинути навички критичного мислення, академічного письма та риторики;
 • Динамічне академічне середовище. Важливою складовою навчання на програмі Artes Liberales є курси гостьових викладачів, літні школи, міжнародні стажування, навчальні подорожі.

Опорами програми є традиція та інновація. З одного боку, програма опирається на багаторічний досвід європейської освіти, адже система “Artes Liberales” довгий час втілювала знання і навички, необхідні вільній людині для успішної реалізації у професійній та громадській сфері. З іншого боку, наша програма є відповіддю на сучасну динамічну ситуацію в суспільстві та на ринку праці: акцент, який ми робимо на розвитку критичного і творчого мислення, навичках проектної діяльності і розв’язання проблем, відповідає переліку найважливіших компетенцій, які будуть актуальними для працедавців наступного десятиліття (за даними спеціального експертного звіту, представленого цього річ на Давоському форумі).

Профіль випускника програми Artes Liberales:

 • Критично мислить, вміє вирішувати проблеми та продукувати ідеї;
 • Знає класичні та сучасні іноземні мови;
 • Вміє планувати та реалізовувати проекти;
 • Здатний ефективно здобувати нові професійні навички та вміння;
 • Має всі підстави стати студентом магістерської програми в кращих університетах Європи і світу;
 • Є відповідальним і активним громадянином.

Корисні посилання: