Олександр Зайцев

Олександр Зайцев

Посада

Професор кафедри історії

Наукові зацікавлення

  • Інтелектуальна історія українського націоналізму
  • Політична історія міжвоєнної Західної України

Електронна пошта

✉️  zaytsev@ucu.edu.ua

Сторінка на Facebook 

Науковий ступінь
Доктор історичних наук (2014, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів).
Дисертація: «Український інтегральний націоналізм (1920–1930-ті роки): генеза, еволюція, порівняльний аналіз».

Вчене звання
Доцент кафедри історії України

Освіта
1981–1986 – Львівський державний університет ім. І. Франка, історичний факультет.

1986–1990 – Інститут суспільних наук АН УРСР, заочна аспірантура.

Досвід роботи

З 2015 – професор кафедри нової і новітньої історії України УКУ;

2005–2015 – завідувач кафедри нової і новітньої історії України УКУ;

2004–2005 – доцент кафедри історії України УКУ;

2003–2004 – завідувач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Львівського інституту менеджменту;

1991–2004 –асистент, старший викладач, доцент кафедри історії України Українського державного лісотехнічного університету;

1987–1991 – лаборант, асистент кафедри політичної історії Львівського лісотехнічного інституту.

Наукові стажування

2019-2020 — George F. Kennan Fellowship at the Kennan Institute of the Wilson Center for International Scholars (Washington, DC);

2016-2017 — Petro Jacyk Distinguished Fellowship in Ukrainian Studies at the Ukrainian Research Institute, Harvard University;

2014-2015 — Fulbright Scholar at the Kennan Institute of the Wilson Center for International Scholars (Washington, DC);

2011 — Stypendium Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego;

2005 — Shklar Fellowship at the Ukrainian Research Institute, Harvard University;

2004 — Junior Visiting Research Fellowship at Central European University (Budapest);

2000-2001 — Fulbright Scholar at the Columbia University (New York).

Навчальні курси

Новітня історія України

Методологія історії

Фашизм у міжвоєнній Європі: порівняльна історія

Магістерський семінар

Основні публікації 

Книги

Зайцев О. та ін. Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920–1930-ті роки) / О. Зайцев, О. Беген, В. Стефанів ; за заг. ред. О. Зайцева. Львів : Вид-во УКУ, 2011. 384 c.

Зайцев О. Український інтеґральний націоналізм (1920-ті – 1930-ті роки). Нариси інтелектуальної історії. Київ : Критика, 2013. 488 c.

Зайцев О. Націоналіст у добі фашизму: Львівський період Дмитра Донцова, 1922–1939. Начерк інтелектуальної біографії. Київ : Критика, 2019. 344 с.

Статті

Zajcew O. Ukraińskie uniwersum symboliczne w II Rzeczypospolitej: inwazja integralnego nacjonalizmu // Metamorfozy społeczne. T. 4: Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej /Redaktorzy naukowi W. Mędrzecki, A. Zawiszewska. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2012. S. 67-84.

Zaitsev O. Ukrainian Integral Nationalism in Quest of a “Special Path” (1920s-1930s) // Russian Politics and Law. 2013. Vol. 51. No 5. P. 11-32.
Zaitsev O. De-Mythologizing Bandera: Towards a Scholarly History of the Ukrainian Nationalist Movement // Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society. 2015. Vol. 1. No 2. P. 411-420.

Zaitsev O. Ukrainian Integral Nationalism and the Greek-Catholic Church in 1920-30s // Catholicism and Fascism in Europe, 1918–1945 / ed. by J. Nelis, A. Morelli, D. Praet (= Historische Texte und Studien. Band 26). Hildesheim ; Zürich ; New York : George Olms Verlag, 2015. P. 389-401.

Zaitsev O. Fascism or ustashism? Ukrainian integral nationalism in comparative perspective, 1920s – 1930s // Communist and Post-Communist Studies. 2015. Vol. 48. Issue 2-3. Part 2 : Special Issue : The Ukrainian Radical Right in Past and Present: Studies in Ideology, Memory and Politics / ed. by A. Umland and O. Zaitsev. P. 183-193.