«Превелебні панни»: жіночі чернечі спільноти Львівської і Перемишльської єпархій в ранньомодерний період

13 листопада відбувся науковий семінар програми «Київське християнство» і Лекторію Союзу Українок Америки. З доповіддю «Превелебні панни в сарматському світі: жіночі чернечі спільноти Львівської і Перемишльської єпархій в локальному соціумі» виступив Олег Дух – к.і.н., доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, дослідник історії жіночих монастирів Львівської та Перемишльської єпархії ранньмодерного часу.

Під час семінару було розглянуто деякі аспекти з історії жіночих чернечих спільнот Львівської та Перемишльської єпархій ранньомодерного часу в контексті тогочасного соціуму. Це, наприклад, відносини між шляхтою і черницями. Шляхтичі виступали в ролі патронів, фундаторів обителей. Вони опікувались монастирями, насамперед фінансово, жертвували до обителей церковні речі, необхідний реманент. Проте, як зазначив доповідач, шляхтичі нерідко вчиняли наїзди на монастирі, конфліктували через земельні наділи, майнові справи.

Цікавою була розповідь про жіночі чернечі осередки у тогочасному міському просторі. Монастирі вважались осередками відносної безпеки, місцями переховування цінних речей під час наїздів. Більшість обителей знаходились в сільських місцевостях чи поблизу них, тому було розглянуто і відносини черниць з селянством.DSC_5999

Звернув увагу доповідач і на опіку вищого духовенства над жіночими монастирями. Це виявлялось в сприянні для підтвердження фундаційних документів, матеріальній допомозі, дисциплінуванні за допомогою візитацій.

Коротко було розглянуто і щоденне життя черниць, зокрема молитовні практики. Звернуто уваго на господарські заняття – виготовлення свічок, просфор та ниток. Вироблену продукцію продавали, і це було однією зі складових доходів монастирів.

Цікава та інформативна доповідь викликала ряд запитань в аудиторії – участь в науковому заході взяли викладачі, студенти, аспіранти. Особливо зацікавили питання книжкової культури в жіночому чернечому локальному соціумі ранньомодерного часу.