Публічна історія / Public History

Програма з публічної історії УКУ – це єдина спеціалізація магістерського рівня в Україні, що готує універсальних істориків, які поєднують компетенції академічного дослідника і експерта, здатного працювати з проблематикою історії, пам‘яті і спадщини у сучасному публічному просторі. Програма є складовою магістерської програми з історії  Гуманітарного факультету УКУ і реалізується у співпраці з Львівською бізнес-школою та Школою журналістики УКУ.

 

Випускник програми отримує український державний диплом магістра за спеціальністю «Історія» та диплом УКУ зі спеціалізації «Публічна історія».

 

Для кого: Програма розрахована на випускників бакалаврату гуманітарних спеціальностей, які прагнуть використовувати історичне знання для зміни і модернізації сучасного суспільства. Спрямована на поєднання навичок класичного історичного дослідження  з вмінням реалізовувати проекти, пов'язані з історією, пам’яттю і спадщиною у сучасному публічному просторі; критичне осмислення розвитку сучасного суспільства з перспективи минулого;  популяризацію історії у сфері мас-медій, освітніх та культурних ініціативах, музейних інституціях, туристичному бізнесі і загалом у проектах, зорієнтованих на співпрацю з локальними спільнотами і широкою громадськістю.

Структура програми

Навчальна програма базується на чотирьох основних стовпах: загальноісторичних курсах, які дають базові компетенції історика-дослідника; публічно-історичних курсах, що знайомлять з принципами функціонування знання про минуле у публічному просторі і вчать реалізовувати проекти, пов'язані з історією, пам’яттю і спадщиною у сучасних ЗМІ, музейних інституціях і туристичному бізнесі; розвитку м’яких навичок, пов’язаних з креативним мисленням, проектним менеджментом та груповою роботою; практичному досвіді реалізації індивідуального чи колективного публічно-історичного проекту в одній з партнерських інституцій.

Навчальний план:

Загальноісторичні курси

Сучасна історіографія

Методологія історії

Історія і колективна пам‘ять

Актуальні проблеми європейської історії

Історія ідей у світовій культурі

Академічне письмо

Публічно-історичні курси

Вступ до публічної історії

Музеї і культурна спадщина

Усна історія (вибірковий)

Історичний туризм (вибірковий)

Історія і медіа

Історія і публічно-інтелектуальна активність (вибірковий)

Цифрова історія

М’які навички

Проектний менеджмент

Групова робота

 Розвиток кар’єри

Практика

Реалізація індивідуального або колективного публічно-історичного проекту

Викладачі програми: Вадим Ададуров (УКУ),  Ярослав Грицак (УКУ), Ева Доманська (Університет А. Міцкевича в Познані/Стенфордський університет), Олександр Зайцев (УКУ), Вахтанг Кіпіані («Історична правда»),  Ніколай Копосов (Університет Еморі, США), Зеновій Мазурик, Зоряна Рибчинська (ЛНУ імені Івана Франка), Вікторія Середа (УКУ), Володимир Склокін (УКУ) та ін.

Можливості працевлаштування:

 • інституції публічної історії;
 • музеї та галереї;
 • туристичний бізнес;
 • інституції охорони та промоції культурної спадщини;
 • культурні відділи органів місцевого самоврядування та центральної влади;
 • неурядові та міжнародні проекти та інституції у сфері культури та освіти;
 • архіви та бібліотеки;
 • ЗМІ (публічно-інтелектуальна активність та журналістика);
 • гуманітарні відділення університетів і Національної академії наук.

Вартість навчання

Повна вартість навчання на освітніх програмах в УКУ становить у середньому 3000 у.о. на рік в гривневому еквіваленті. Завдяки підтримці доброчинців УКУ навчання на магістерській програмі з історії в 2017–2018 навчальному році становитиме 24 000 грн. за три семестри. Вступники з високими балами можуть претендувати на 4 іменні стипендії від жертводавців і 12 дослідницьких грантів, які частково або повністю покривають вартість навчання на програмі.

Умови вступу

Вступати на програму можуть бакалаври гуманітарних і соціальних спеціальностей.

За обраною спеціалізацією конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 • фахового іспиту з відповідної спеціалізації (макс. к-сть – 60 балів),
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 20 балів),
 • середнього балу додатка до диплому бакалавра (макс. к-сть – 10 балів),
 • балу за курсову роботу четвертого року навчання або балу за дипломну роботу, якщо така була (макс. к-сть – 10 балів).

Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення іспитів та програми вступу (зразки вступних випробувань)

З питаннями та за додатковою інформацією звертайтесь до:

–  керівника магістерської програми з історії доц. Богдана Чуми: [email protected] тел. 050 578 88 98;

– керівника програми з публічної історії доц. Володимира Склокіна: [email protected] , тел. 068 046 33 76;

–   Приймальної комісії УКУ: тел. (032) 240 99 49, (032) 240 99 40, 097 015