Навчальна програма ґрунтується на органічному поєднанні культурознавчих студій, сучасних технологій та економічних знань)

Теорії культури

Про що: про основні концепції, кожна з яких розкриває поняття культури під іншим кутом зору.

Навіщо: для формування критичного й глибокого розуміння різних культурних явищ і процесів, як основа для будь-якої діяльності у сфері культури, для здатності творити бачення майбутнього розвитку.


Антропологія культури

Про що: про те, як культура формує людину, а людина творить культуру, про культурні відмінності і те, що дозволяє нам жити разом.

Навіщо: для розуміння себе як особи і як учасника спільноти, пізнання себе та інших, напрацювання способів культурної взаємодії.


Економічні основи культури

Про що: про те, як культура опирається на економічний розвиток, а економічний розвиток залежить від культури

Навіщо: для того, щоб розуміти принципи ринкового механізму, напрямки дії ринкових сил, принципи взаємозалежності економіки та культури й врешті зрозуміти, чому одним країнам вдалось, а іншим ні.


Історія ідей та культурних практик

Про що: про те, як окремі ідеї епохи складаються в “зодіак” і змінюють одна одну, про те, як ми, люди, стаємо “носіями” ідей, а також про соціальні і культурні контексти, в яких ці ідеї пробуємо втілювати

Навіщо: для того, щоб уміти бачити плідність, тривалість, а часом загрозливість ідей, які мають лідерство смислу у наших сучасників.


Соціологія культури

Про що: про складну павутину смислів і цінностей, яку сплітають суспільства; про спільноти і групи як суб’єктів виробництва та споживання “культурного продукту”; про культурні механізми як рушії суспільних змін.

Навіщо: для розуміння й аналізу спільного культурного зусилля, запиту і спадку окремих суспільних груп; для дослідження й налагодження механізмів суспільної взаємодії.


Культура і пам'ять

Про що: про те, як культура пробуджує пам’ять і формує наш діалог з минулим, про інституції, спільноти і статус культурної пам'яті, а ще про способи, якими пам’ять передається від покоління до покоління у словах, речах, мистецьких об’єктах і музиці.

Навіщо: для того, щоб знати, уявляти і пам’ятати, хто тут був до нас, і зрозуміти як це окреслює наше теперішнє і впливає на наше майбутнє.


Основи менеджменту культури

Про що: про те, як використати досвід інших для формування знань та практичних навиків управління інституцією сфери культури та реалізації культурних проектів.

Навіщо: для розуміння засад менеджменту, вміння застосовувати теорії та технології управління на практиці й врешті для того, щоб перетворити рутинну роботу у роботу своєї мрії.


Естетичні виміри культури

Про що: про те, як різні культури уявляють прекрасне та потворне, піднесене та героїчне, гармонію та хаос.

Навіщо: щоб стати підготовленим та гнучким глядачем/слухачем, навчитися сприймати, говорити та вести діалог про власні досвіди та мистецтва взагалі.


Культурна спадщина

Про що: про сучасні підходи до розуміння культурної спадщини, про її переосмислення як джерела розвитку місцевих спільнот, регіонів і держави в цілому.

Навіщо: для розуміння засад і форм тривання культури, для розвитку вмінь свідомого й творчого успадкування та для набуття навиків роботи у сфері індустрії спадщини.


Місто й культура

Про що: як організований культурний простір міста і чим він особливий, як розвиток міст впливав на життя і практики його мешканців та виникнення нових культурних феноменів, про сучасне значення міст, організацію міського простору та нові урбаністичні течії.

Навіщо: щоб вміти помічати логіку міського простору, бачити взаємозв'язки між його формами і наповненням, розуміти значення міських середовищ для розвитку культурних та креативних індустрій.


Риторика: слово і образ

Про що: про риторичний погляд на класичні і сучасні тексти культури (літературні, театральні, кінематографічні, телевізійні), про мистецьку риторику і риторику медій, про публічну та культурну дипломатію.

Навіщо: щоб зрозуміти, як слово й образ працюють у тканині культури, а відтак, здобути інструмент для втілення культурних проектів.


Багатокультурність і культура діалогу

Про що: про те, як вирізняти, поважати та погоджувати між собою форми та цінності різних культур в межах одного суспільства, навчитися розуміти та цінувати “далекого” та “близького” Іншого.

Навіщо: щоб навчитися бачити в міжкультурних контактах можливості взаємного збагачення,порозуміння, співпраці та мирного співіснування.


Культурна політика

Про що: де і як перетинаються поняття влади і культури, як відбувається формування культурних політик, про взаємодію гравців у сфері культури, регулювання культурної спадщини, а також інших галузей культури та мистецтва на локальному, національному та міжнародному рівнях.

Навіщо: щоб розуміти соціально-економічні процеси, які впливать на культурну сферу, орієнтуватися в культурній дипломатії, розуміти логіку культурних стратегій, методологію їхньої розробки та втілення.


Культурна географія

Про що: про культурні сенси географії і просторові виміри культури, про культурний ландшафт і місце в ньому людини, про закорінення та подорожі як культурні практики

Навіщо: щоб зрозуміти зв’язки між місцем і культурою, уміти прочитати кожен краєвид, бачити неповторні зв’язки між минулим, теперішнім та майбутнім, що проростають крізь кожен ландшафт