Спеціалізації в межах програми

З третього року навчання завдяки пропозиції вибіркових курсів в рамках основної програми є можливість формувати свої вміння і накопичувати знання в межах двох напрямків: Теорія і критика культури ● актуальні методології досліджень культури ● аналіз культурних явищ і процесів ● стилістична й риторична майстерність Економіка культури ● культурне підприємництво ● креативні індустрії ● проектний та організаційний менеджмент