Науковий семінар кафедри культурології про проблему співпраці на межі економіки та культури

3 листопада 2016 року Кафедра культурології ГФ започаткувала свій науковий семінар з розмови про проблему співпраці на межі економіки та культури, яку представив Олег Жовтанецький – кандидат екномічних наук, викладач Львівського національного університету імені Івана Франка, стипендіат The Lane Kirkland Scholarship program, The National Scholarship Programme of the Slovak Republic, Erasmus, автор численних публікацій про економіку і маркетинг, організатор Форуму креативних індустрій (Львів 2016).


Історію формування «економічної людини» доповідач дотепно розкрив через концепцію «мандрівки героя» американського антрополога Джозефа Кемпбела. Слухачі мали нагоду слідкувати за розвитком ідеї підприємництва у працях Адама Сміта, Карла Маркса, Макса Вебера та Жана Бодрійяра. По суті, концепція “людини економічної” доводить, що кожний індивід є унікальним і володіє певним підприємницьким потенціалом. Кожна людина в процесі виробництва керується власним інтересом, що зумовлений суспільними відносинами та культурними цінностями. Наше прагнення до особистої вигоди породжує розподіл праці у суспільстві, що сприяє підвищенню продуктивності та робить нас багатшими, а це, своєю чергою, впливає на зміни суспільних відносин та цінностей.

Сьогодні, в часи стартапів та розвитку цифрових технологій виробництво стосується не тільки матеріальних цінностей, а також смислів та ідей, що потребують передусім творчої особистості як виробника і як споживача. Таким чином, сучасна економіка створює нові умови, які спонукають індивіда до творчої діяльності, постійного самовдосконалення та активної участі в культурному житті суспільства. Тому сьогодні дуже важливо говорити про співпрацю економіки і культури, які разом створюють умови, що спонукають людину до творчості і продукування нових матеріальних і нематеріальних цінностей.

Дискусія, яка розгорнулася після виступу, засвідчила, що ця важлива й актуальна тема вимагає нових зустрічей і обговорень. Кафедра культурології запрошує зацікавлених до участі в наступних семінарах та дискусіях, які відбуватимуться вже наступного семестру.